Samenstelling Wijkplatform Frankrijk

Het wijkplatform Frankrijk bestaat uit de volgende leden:
 
Dagelijks bestuur:
Monika Meijer Voorzitter ad interim (wijkbewoner)
Theo Goosen Penningmeester  (Bestuurslid Wijkvereniging Stadsdennen/Frankrijk, wijkbewoner)
Vacant         Secretaris 
 
Werkgroepen:
Monika Meijer        Werkgroep aktiviteiten  ( wijkbewoner )
Nicolien Kemper
Delia Brouwer       Werkgroep jeugd  (wijkbewoner)
Wim Ploeg            Werkgroep Verkeer  ( wijkbewoner )
Glenn Bruinink
Theo Goosen        Werkgroep Ouderen en Welzijn en Park Walstein
Paul van Liempt    Werkgroep vliegveld Lelystad
Henk van Grootheest Bezorging wijkkrant
 
Adviseurs:
Willemien Vaartjes          Gemeente Harderwijk wijkmanager
Rinet Brinks                   Zorgdat opbouwwerker
Jurion Veenstra              Wijkagent
Martin van de Bor           Directeur De Bron
Irene van Wijngaarden  Het Talent
 
 
Vergaderingen van het Wijkplatform vinden plaats in de Bron.
In 2015 zal er een vergadering zijn op
1 juli, 7 september, 10 november.
Aanvang van de vergadering is 19.30 uur.