Notulen wijkplatform Stadsdennen

Hier zullen de notulen komen te staan zodra deze zijn goedgekeurd tijdens een vergadering van het Wijkplatform.