Samenstelling Wijkplatform

De volgende mensen zitten in het Wijkplatform Stadsdennen:
 
Voorzitter: vacant
 
Secretaris: vacant
 
Penningmeester: Theo Goosen (wijkvereniging Stadsdennen/Frankrijk)
 
Alg lid: Topie Penning - vd Sluis (Thijmhof Bewonersvereniging)
            Trees de Beer (werkgroep verkeer en parkeer)
            Bert Beens (werkgroep verkeer en parkeer)
            Diana Meijer ( Vondelpark VVE II )
            Ilona Deelman (notulist en wijkbewoner)
            Margriet Westra (werkgroep verkeer en parkeer)
 
Professionals die beroepsmatig betrokken zijn:
 
Wijkmanager Gemeente Harderwijk: Willemien Vaartjes
Welzijnsorganisatie Zorgdat:  Rinet Brinks
Wijkagente Stadsdennen: Jurion Veenstra