Reglement cursussen, activiteiten en evenementen

Onderaan de pagina staat in pdf bestand de regeling voor cursussen, aktiviteiten en evenementen.
Hierin staat voor iedereen die ergens bij ons aan deelneemt welke regels er gelden.