Skip to content

Algemene ledenvergadering 2025

Algemene Ledenvergadering op woensdag 9 april 2025.
Locatie: MFC De Kiekmure, Tesselschadelaan 1 in Harderwijk.

De vergadering begint om 19.30 uur in de Kiekmure.
Heb je de contributie betaald voor 2025 dan mag je komen en ook stemmen volgens de geldende regels.

Uitnodiging en agenda wordt geplaatst vanaf maart 2025

Tijdens de vergadering van 2024 hebben de leden besloten dat de contributie per 2025 naar € 10,00 gaat per jaar.

Een uitnodiging!
Sinds 2019 is het mogelijk om met het bestuur van de Wijkvereniging mee te lopen.
Je neemt dan deel aan de bestuursvergaderingen zonder stemrecht en gaat mee naar geselecteerde activiteiten.
Door mee te lopen binnen het bestuur heb je de mogelijkheid om te proeven aan het bestuur en de taken die daarbij horen.
Het bestuur denkt dat het hierdoor aantrekkelijker kan zijn om een bestuursfunctie te overwegen binnen onze mooie en fijne Wijkvereniging.

Vacature binnen het bestuur
Jij kan ons helpen binnen het bestuur. Om de slagkracht van ons bestuur en de besluitvorming te bevorderen
nodigen we je van harte uit om te solliciteren en ons bestuur te versterken.
Solliciteren doe je via ons Secretariaat. Door de statuten en het huishoudelijk reglement is het alleen mogelijk om tijdige schriftelijke
verzoeken in behandeling te nemen.

 

Algemene Ledenvergadering

Back To Top