skip to Main Content

Iedereen kan lid worden van de Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk.
U hoeft niet speciaal in de wijken te wonen, ook als u in een andere wijk van Harderwijk of buiten Harderwijk woont kunt u lid worden.
Kosten om lid te worden is voor mensen die in Harderwijk of Hierden wonen € 8,50 per kalenderjaar.
Woont u buiten Harderwijk dan betaald u per kalenderjaar € 13,50. Dit i.v.m. kosten opsturen informatie.

Als u buiten Harderwijk/Hierden woont en mailadres of postadres heeft in deze plaats dan kunt u lid worden voor € 8,50.
Hou hier wel rekening mee dat u zelf verantwoordelijk bent voor de gegevens die u opgeeft en als daar iets in veranderd u dit doorgeeft aan de ledenadministratie. Dit kan altijd via de mail: info@wijkstadsdennen.nl.

Als u lid wordt van ons dan bent niet alleen u lid maar alle personen die op dit adres wonen en ook geregistreerd staan in de GBA van de Gemeente Harderwijk.

Voordelen van lid worden van de wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk zijn dat u alle informatie krijgt over hetgeen wij allemaal organiseren aan cursussen, evenementen en activiteiten. Vier maal per jaar het wijkverenigings boekje en in augustus het activiteitenboekje voor het komende seizoen.
Als u ergens aan deelneemt betaald u als lid een lagere prijs dan mensen die geen lid zijn. Dit geld voor alle gezinsleden op het ingeschreven adres.

Als de contributie niet betaald is in maart dan ontvangt het lid een factuur met daarop het openstaande bedrag verhoogd met € 1,00 administratiekosten. Dit is besloten tijdens een algemene ledenvergadering door de leden.

Een kalenderjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Is het zo dat u lid wordt na 30 juni van het jaar dan betaald u de helft van de contributie tot het eind van het jaar. Als dit het geval is moet u zo wie zo ook het volledige kalenderjaar erna lid blijven.

Opzeggen van de contributie moet altijd twee maanden voor het eind van het kalenderjaar. Dit kan schriftelijk, via de mail of telefonisch. Opzeggen kan ook alleen als de contributie van het jaar waarin we zitten al betaald is.

Wilt u lid worden van de Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk dan kan dit digitaal

Back To Top
X