skip to Main Content

Senioren Beweegraad

Bewegen en elkaar ontmoeten. Dat is de opzet van de Senioren Beweegraad in Harderwijk die tijdens de Nationale Sportweek in September van start is gegaan.
Fithockey en wandelvoetbal, dansen, biljarten, koersballen, er zijn al tal van mogelijkheden voor ouderen om te bewegen. Maar er kan meer en bovendien is het niet voor iedereen duidelijk waar ze terecht kunnen. Sportclubs en maatschappelijke organisaties in Harderwijk hebben de koppen bij elkaar gestoken om daar iets aan te doen. De deelnemers genieten vaak van het bewegen, terwijl ook het sociale contact voor velen erg prettig is.

De raad bestaat niet alleen uit sportclubs, ook Athlos, de Zonzij, Esthers Dance Creation, Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk, Fysiotherapiepraktijk Sport & Spine en welzijnsorganisatie ZorgDat denken mee. De gemeente Harderwijk biedt waar nodig ondersteuning. De raad gaat zich inzetten om meer senioren aan het bewegen te krijgen. Enerzijds door het beweegaanbod beter toegankelijk te maken, zodat senioren weten waar ze terecht kunnen. En anderzijds door nieuwe beweegactiviteiten op te zetten en te stimuleren. De al bestaande Beweegwijzer voor senioren wordt op dit moment geactualiseerd.

Maak kennis met een aantal deelnemers die zich inzetten voor senioren

De Senioren Beweegraad stelt zich graag voor met behulp van een aantal portretten. 

De leden van de Senioren Beweegraad stellen zich voor in een filmpje. In het portret wordt stilgestaan bij de leden van de raad, wat zij doen en wat zij betekenen of willen betekenen voor de senioren. Veel kijk plezier!

Back To Top
X