Skip to content

Huishoudelijk reglement

Algemeen
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 17 april 2013 is het Huishoudelijk Reglement vastgesteld.
Op 10 april 2019 heeft het bestuur aan de Algemene Ledenvergadering toestemming gevraagd om een aantal artikelen toe te voegen.
Het nieuwe Huishoudelijk Reglement is tijdens deze vergadering opnieuw vastgesteld.

Statuten
Het Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de statuten. De statuten worden in opdracht van de Algemene Ledenvergadering niet online gepubliceerd.
De statuten zijn alleen in te zien via het Secretariaat van de Wijkvereniging. Voor het maken van een afspraak kan je klikken op onderstaande button.

Mail onze Secretaris
Vul het contactformulier in

Onder andere de volgende onderwerpen zijn in het Huishoudelijk Reglement vastgelegd: 

Lidmaatschap
Contributie
Vergaderingen
Bestuur
Rooster van aftreden
Meelopen binnen het bestuur (toevoeging 2019)

Let op! 

Lees ook het (tijdelijk) reglement COVID-19. Dit reglement is (extra) van kracht op al onze activiteiten, cursussen en evenementen. 

Tijdelijk Reglement COVID-19 (Corona)

Back To Top